Skip to the content

Aftalevilkår

Følgende beskriver betingelser og vilkår for brug af abonnementtjenesten Nick Stories. Tjenesten udbydes og drives af VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sverige (i det følgende kaldet "VIMN” eller ”vi”, ”os” og ”vores”). Disse betingelser gælder for al brug af tjenesten. Når slutkunden (i det følgende benævnt som "kunden" eller "dig") anvender tjenesten, indgås en bindende aftale mellem VIMN og kunden om tjenesten og på betingelserne nævnt nedenfor. Indgåelse af aftale defineres som det tidspunkt, hvor du tilmeldte dig et abonnement på Nick Story-webstedet, via Nick Story-appen eller gennem en af Nick Story's tilknyttede samarbejdspartnere. Kunden accepterer, at al kommunikation mellem VIMN og kunden foregår elektronisk via Nick Stories hjemmeside eller via den e-mail-adresse, kunden har angivet, inklusive al korrespondance vedrørende betaling for at bruge tjenesten.

Forudsætninger for adgang til tjenesten

For at kunne benytte Nick Stories skal du have adgang til en tablet eller smartphone (iOS eller Android), der er kompatibel med Nick Stories app. Dertil skal du have internetadgang.

Sådan fungerer et abonnement

Nick Stories er et månedligt abonnement. Du tegner abonnement ved at registrere dig med dine personlige oplysninger (navn og e-mail), kodeord samt dine kreditkort – og betalingsoplysninger. Du kan også vælge at betale og oprette din profil via din konto i App Store eller Google PlayDu vil efterfølgende modtage en ordrebekræftelse fra os. Abonnementet betales forud, indtil du afmelder det. Hver periode du betaler forud, refereres til som Abonnementsperioden.

Er du under 18 år, kan du ikke oprette dig som abonnent uden skriftlig samtykke fra forældre eller værge.

Du skal være bosat i Danmark for at kunne tegne et abonnement på Nick Stories.

Nick Stories må alene benyttes til private formål. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af Nick Stories indhold er forbudt.

Fortrydelsesret

I overensstemmelse med forbrugeraftaleloven kan du annullere dit køb inden for 14 dage efter, den indgåede aftale. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har indtastet dine betalingsoplysninger. Har du dog taget tjenesten i brug, inden for de 14 dage, er det ikke muligt at benytte fortrydelsesretten.

Hvis du anvender din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse.

Priser

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende abonnementspris, som oplyses på hjemmesiden.

Som ny bruger har du ret til at bruge Tjenesten til 0 kr. i 2 måneder. Efter udløbet af de 2 måneder, vil du, såfremt du ikke annullerer abonnementet i inden for de 2 måneder som angivet nedenfor, blive opkrævet den pris, som VIMN har annonceret, skal gælde for Tjenesten. Du kan opsige* dit abonnement på ethvert tidspunkt i løbet af de 2 måneder, og accepterer, at VIMN straks opsiger din adgang til tjenesten.

*Hvis du er registreret med et kreditkort på hjemmesiden, skal du logge ind på din konto op hjemmesiden og gå til "Dit abonnement" og klikke på knappen "Annuller abonnement". Hvis du har tilmeldt dig med enten Google Play (Android) eller iTunes (iOS) skal du annullere dit abonnement via Google Play eller iTunes på din enhed.

Med forbehold for dine rettigheder i henhold til Fortrydelsesfrist kan ingen betalinger refunderes, og VIMN giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende eller delvis brug af tjenesten Nick Stories.

Hvis abonnementsprisen ændres, giver VIMN dig mindst 30 dages varsel per e-mail og offentliggører prisændringen på Hjemmesiden. Dog er en ændring i priserne tilladt med kortere varsel, hvis vores omkostninger for at gøre Nick Stories tilgængelig stiger, som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i lovgivning eller andre vedtægter, og hvor prisændringen svarer til et beløb, der ikke er større end de øgede omkostninger. En ændring i priser omfatter også indførelsen af gebyrer m.v. 

Selvom en prisændring træder i kraft i løbet af en given Abonnementsperiode, vil du først skulle betale den ændrede abonnementspris for den efterfølgende Abonnementsperiode.

Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, skal du opsige dit abonnement inden udløbet af din nuværende Abonnementsperiode, dvs. før det tidspunkt, hvor prisændringen kommer til at gælde for dig.

Såfremt abonnementet ikke betales, eller på anden måde ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som VIMN er ansvarlig for, kan VIMN uden varsel lukke adgangen til tjenesten.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Fairytell IVS, Høffdingsvej 34, 2500 Valby under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at kontakte kundeservice, ligesom du kan få rettet eventuelt ukorrekte oplysninger. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring via fx e-mail, sms og telefon i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Ophavsret

Indholdet på Nick Stories tilhører os og tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne blive forfølges retsligt af VIMN og/eller rettighedshavere. Kunden har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Kunden forstår og anerkender, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte overfor kunden.

Opsigelse og suspension

Vi forbeholder os retten til straks at opsige denne Aftale og/eller midlertidigt suspendere din adgang til tjenesten Nick Stories hvis:

  1. du misligholder disse betingelser og vilkår; eller
  2. vi har grund til at tro, at du ikke opfylder relevante aldersbegrænsninger i relation til tjenesten

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten Nick Stories stilles til rådighed "som den er og forefindes", og vi giver ingen garantier eller erklæringer i relation til vores tjeneste.

Du anerkender at: (a) det er teknisk umuligt at stille tjenesten til rådighed uden fejl, og at vi ikke påtager os at gøre dette; (b) at fejl kan føre til at tjenesten er midlertidigt utilgængelig; (c) at de resultater, som måtte opnås ved brug af vores tjeneste, kan omfatte småfejl eller skrivefejl; samt (d) at brugen af vores tjeneste kan blive uheldigt påvirket af betingelser og standarder, som er uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til transmissions- og telekommunikationsforbindelser mellem os og dig, mellem forskellige dele af vores netværk og mellem os og andre systemer og netværk.

Du anerkender endvidere, at en del af oplysningerne, for eksempel software, leveres til os af tredjemand, og derfor tilbyder vi ingen garanti af nogen som helst karakter i relation til sådanne oplysninger.

Overdragelse

Du må ikke overdrage denne Aftale eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil til tredjemand uden VIMN’s forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke.

Valg af lov og værneting

Denne aftale er underlagt dansk ret og parterne underordner sig hermed uigenkaldeligt de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på support@nickstories.dk